telefon (22) 55 69 300
14/05/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów protetycznych i środków do mycia i dezynfekcji dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. – ZMIANA W CZĘŚCI NR 2.

nr sprawy ZP/10/20

DATA OGŁOSZENIA: 14/05/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/05/2020 do godz. 12:30

Dostępność