telefon (22) 55 69 300
14/02/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów protetycznych, leków i materiałów stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/03/18

DATA OGŁOSZENIA: 14/02/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21/02/2018 do godz. 12:30

Dostępność