telefon (22) 55 69 300
24/01/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów protetycznych, leków i materiałów stomatologicznych

nr sprawy ZP/01/19

DATA OGŁOSZENIA: 24/01/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04/02/2019 do godz. 12:30

Dostępność