telefon (22) 55 69 300
04/04/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów protetycznych, leków i środków do mycia i dezynfekcji dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/08/18

DATA OGŁOSZENIA: 04/04/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11/04/2018 do godz. 12:30

Dostępność