telefon (22) 55 69 300
25/04/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów protetycznych oraz środków do mycia i dezynfekcji dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. nr ref. ZP/07/19 – UWAGA ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1. CZĘŚĆ 2.

nr sprawy ZP/07/19

DATA OGŁOSZENIA: 25/04/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02/05/2019 do godz. 12:30

Dostępność