telefon (22) 55 69 300
28/08/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów protetycznych – zębów akrylowych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie

nr sprawy ZP/24/18

DATA OGŁOSZENIA: 28/08/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04/09/2018 do godz. 12:30

Dostępność