telefon (22) 55 69 300
23/07/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów protetycznych – zębów akrylowych.

nr sprawy ZP/13/19

DATA OGŁOSZENIA: 23/07/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30/07/2019 do godz. 12:30

Dostępność