telefon (22) 55 69 300

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie. Postępowanie prowadzone przez platformę pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/03/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Dostępność