telefon (22) 55 69 300
20/11/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy ZP/16/19

DATA OGŁOSZENIA: 20/11/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27/11/2019 do godz. 12:30

Dostępność