telefon (22) 55 69 300

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych, protetycznych oraz leków dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie – postępowanie na platformie: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/01/21 https://mcs.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/238241/sukcesywne-dostawy-materialow-stomatologicznych-protetycznych-oraz-lekow-dla-mazowieckiego-centrum-stomatologii-sp-z-o-o-w-warszawie

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Dostępność