telefon (22) 55 69 300

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy opakowań do sterylizacji, testów kontroli mycia i procesu sterylizacji dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy ZP/06/20

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04/03/2020 do godz. 12:30

Dostępność