telefon (22) 55 69 300
13/02/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy opakowań do sterylizacji, testów kontroli mycia i procesu sterylizacji dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/02/18

DATA OGŁOSZENIA: 13/02/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/02/2018 do godz. 12:30

Dostępność