telefon (22) 55 69 300
05/03/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy wypełnień stałych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

nr sprawy ZP/08/20

DATA OGŁOSZENIA: 05/03/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12/03/2020 do godz. 12:30

Dostępność