telefon (22) 55 69 300
13/08/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy wziewnych środków znieczulenia ogólnego dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

nr sprawy (nr ref.: ZZ/12/20)

DATA OGŁOSZENIA: 13/08/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21/08/2020 do godz. 12:30

Dostępność