telefon (22) 55 69 300
24/06/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy wziewnych środków znieczulenia ogólnego dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy ZP/11/19)

nr sprawy ZP/11/19

DATA OGŁOSZENIA: 24/06/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04/07/2019 do godz. 12:30

Dostępność