telefon (22) 55 69 300
11/07/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy wziewnych środków znieczulenia ogólnego ( wraz z parownikami , kalibracją i szkoleniem personelu) dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie

nr sprawy ZP/20/18

DATA OGŁOSZENIA: 11/07/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18/07/2018 do godz. 12:30

Dostępność