telefon (22) 55 69 300
09/02/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Świadczenie usług konserwacji i napraw aparatów rentgenowskich, urządzeń ciemni oraz cyfrowego aparatu pantomograficznego będącego na wyposażeniu „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/04/18

DATA OGŁOSZENIA: 09/02/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26/02/2018 do godz. 12:30

Dostępność