telefon (22) 55 69 300
06/03/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Świadczenie usług konserwacji i napraw w Mazowieckiem Centrum Stomatologii Sp. z o.o. UWAGA !!!! ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ

nr sprawy ZP/07/20

DATA OGŁOSZENIA: 06/03/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13/03/2020 do godz. 12:30

Dostępność