telefon (22) 55 69 300
04/03/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Świadczenie usług konserwacji i napraw w Mazowieckiem Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

nr sprawy ZP/03/19

DATA OGŁOSZENIA: 04/03/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11/03/2019 do godz. 12:30

Dostępność