telefon (22) 55 69 300
14/06/2023

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodzie 18.01.02* i 18.01.03* dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/26/23

DATA OGŁOSZENIA: 14/06/2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21/06/2023

Dostępność