telefon (22) 55 69 300
09/06/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodzie (18 01 02*) i (18 01 03*) dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie UWAGA ZMIANA ZAPROSZENIA I ZAŁĄCZNIKA NR 1

nr sprawy (nr ref.: ZZ/19/20)

DATA OGŁOSZENIA: 09/06/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17/06/2020

Dostępność