telefon (22) 55 69 300
09/01/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Świadczenie usług stałej konserwacji i napraw urządzeń stomatologicznych, protetycznych i medycznych w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/01/20

DATA OGŁOSZENIA: 09/01/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16/01/2020 do godz. 12:30

Dostępność