telefon (22) 55 69 300
10/01/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Świadczenie usług stałej konserwacji i napraw urządzeń stomatologicznych, protetycznych i medycznych w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/01/18

DATA OGŁOSZENIA: 10/01/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17/01/2018 do godz. 12:30

Dostępność