telefon (22) 55 69 300
05/01/2022

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Świadczenie usług stałej konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń stomatologicznych, protetycznych oraz medycznych będących na wyposażeniu Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1. Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/01/22

DATA OGŁOSZENIA: 05/01/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13/01/2022 do godz. 12:30

Dostępność