telefon (22) 55 69 300
24/05/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie. Część 1 – wymiana wykładziny w pomieszczeniach I, II piętra i parteru. Część 2 – wymiana drzwi w Poradni Ortodoncji.

nr sprawy ZP/10/18

DATA OGŁOSZENIA: 24/05/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08/06/2018 do godz. 12:30

Dostępność