telefon (22) 55 69 300
07/09/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie, polegających na wykonaniu następujących prac: Część 1 – Roboty obejmujące wymianę wykładziny w pomieszczeniach I, II piętra i parteru, Część 2 – Roboty obejmujące wymianę drzwi i ościeżnic w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni, Część 3 – Roboty obejmujące modernizację systemu wentylacji wyciągowej w Centralnej Sterylizatorni, Część 4 – Roboty obejmujące montaż sufitu podwieszanego dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/18/17

DATA OGŁOSZENIA: 07/09/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/09/2017 do godz. 12:30

Dostępność