telefon (22) 55 69 300
30/06/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie, polegających na wykonaniu następujących prac: roboty tynkarsko – malarskie, roboty obejmujące wymianę wykładziny, roboty obejmujące wymianę drzwi i ościeżnic, roboty obejmujące modernizację systemu wentylacji wyciągowej, roboty obejmujące montaż sufitu podwieszanego dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/11/17

DATA OGŁOSZENIA: 30/06/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17/07/2017 do godz. 12:30

Dostępność