telefon (22) 55 69 300
15/11/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie, polegających na wymianie wykładziny w pomieszczeniach I, II piętra i parteru dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/29/17

DATA OGŁOSZENIA: 15/11/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29/11/2017 do godz. 12:30

Dostępność