telefon (22) 55 69 300
27/07/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie. POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE. Część 1 – wymiana wykładziny w pomieszczeniach I, II piętra i parteru. Część 2 – wymiana drzwi w Poradni Ortodoncji.

nr sprawy ZP/18/18

DATA OGŁOSZENIA: 27/07/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13/07/2018 do godz. 12:30

Dostępność