telefon (22) 55 69 300
19/03/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Wykonanie wielobranżowej, projektowo – kosztorysowej dokumentacji rozbudowy i modernizacji Gabinetu Narkoz w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. oraz wykonanie wielobranżowej, projektowo – kosztorysowej dokumentacji pn. Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

nr sprawy ZP/04/19

DATA OGŁOSZENIA: 19/03/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04/04/2019 do godz. 12:30

Dostępność