telefon (22) 55 69 300
03/04/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz niezbędnych napraw sprzętu anestezjologicznego w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/06/18

DATA OGŁOSZENIA: 03/04/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10/04/2018 do godz. 12:30

Dostępność