telefon (22) 55 69 300
28/09/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz niezbędnych napraw systemu gazów medycznych w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie

nr sprawy ZP/27/18

DATA OGŁOSZENIA: 28/09/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05/10/2018 do godz. 12:30

Dostępność