telefon (22) 55 69 300
15/01/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz niezbędnych napraw systemu gazów medycznych w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/03/20

DATA OGŁOSZENIA: 15/01/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23/01/2020 do godz. 12:30

Dostępność