telefon (22) 55 69 300
20/11/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz niezbędnych napraw systemu gazów medycznych w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/17/19

DATA OGŁOSZENIA: 20/11/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27/11/2019 do godz. 12:30

Dostępność