telefon (22) 55 69 300
13/03/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Wykonywanie usług utrzymania zdolności techniczno-eksploatacyjnej oraz utrzymania bezawaryjnego działania urządzeń RTG oraz cyfrowego aparatu pantomograficznego w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/07/17

DATA OGŁOSZENIA: 13/03/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21/03/2017 do godz. 12:30

Dostępność