telefon (22) 55 69 300
09/02/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Wykonywanie usług utrzymania zdolności techniczno-eksploatacyjnej oraz utrzymanie bezawaryjnego działania urządzeń w ciemni w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy ZP/05/17

DATA OGŁOSZENIA: 09/02/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16/02/2017 do godz. 12:30

Dostępność