telefon (22) 55 69 300
05/10/2016

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę drobnego narzędzi stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/30/16

DATA OGŁOSZENIA: 05/10/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11/10/2016 do godz. 13:00

Dostępność