telefon (22) 55 69 300
21/11/2016

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę drobnych narzędzi dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/32/16

DATA OGŁOSZENIA: 21/11/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25/11/2016 do godz. 14:00

Dostępność