telefon (22) 55 69 300
09/11/2016

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę druków medycznych, administracyjnych i wizytówek dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/33/16

DATA OGŁOSZENIA: 09/11/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15/11/2016

Dostępność