telefon (22) 55 69 300
30/11/2016

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków dezynfekujących, myjących i konserwujących dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/35/16

DATA OGŁOSZENIA: 30/11/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05/12/2016

Dostępność