telefon (22) 55 69 300
23/09/2016

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy akcesoriów do maszynowego opracowywania kanałów oraz materiałów technicznych ortodontycznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/28/16

DATA OGŁOSZENIA: 23/09/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29/09/2016 do godz. 14:00

Dostępność