telefon (22) 55 69 300
17/05/2016

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy gazów medycznych i sprężonego powietrza oraz dzierżawę butli gazowych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/16/16

DATA OGŁOSZENIA: 17/05/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19/05/2016

Dostępność