telefon (22) 55 69 300
16/06/2016

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy środków dezynfekujących dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/20/16

DATA OGŁOSZENIA: 16/06/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/06/2016

Dostępność