telefon (22) 55 69 300
17/05/2016

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy środków dezynfekujących, myjących i konserwujących dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/18/16

DATA OGŁOSZENIA: 17/05/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20/05/2016

Dostępność