telefon (22) 55 69 300
28/04/2016

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy środków dezynfekujących, myjących i konserwujących dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/14/16

DATA OGŁOSZENIA: 28/04/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06/05/2016

Dostępność