telefon (22) 55 69 300
01/06/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy środków dezynfekujących, myjących i konserwujących dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/07/17

DATA OGŁOSZENIA: 01/06/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06/06/2017

Dostępność