telefon (22) 55 69 300
02/08/2016

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy wierteł i frezów dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/24/16

DATA OGŁOSZENIA: 02/08/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05/08/2016 do godz. 13:00

Dostępność