telefon (22) 55 69 300
22/04/2016

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. ” Rozbudowa strefy brudnej Centralnej Sterylizatorni” dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/15/16

DATA OGŁOSZENIA: 22/04/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29/04/2016 do godz. 14:00

Dostępność