telefon (22) 55 69 300
28/09/2022

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenia zdrowotne z zakresu higieny stomatologicznej oraz asysty stomatologicznej na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy ZZ/27/22

DATA OGŁOSZENIA: 28/09/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03/10/2022 do godz. 12:00

Dostępność