telefon (22) 55 69 300
13/12/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności asystentki stomatologicznej w Poradni Stomatologii Dziecięcej oraz w innych poradniach (na zlecenie Dyrektora ds. Medycznych) na rzecz Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/37/18

DATA OGŁOSZENIA: 13/12/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19/12/2018

Dostępność