telefon (22) 55 69 300
06/04/2016

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług stałej konserwacji i napraw urządzeń systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Mazowieckim Centrum Stomatologii

nr sprawy ZZ/05/16

DATA OGŁOSZENIA: 06/04/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12/04/2016

Dostępność